Αρχική Επιστήμη Περιβάλλον "Η Ελλάδα συνέβαλε τα μέγιστα με τις προτάσεις της για τη μείωση...

«Η Ελλάδα συνέβαλε τα μέγιστα με τις προτάσεις της για τη μείωση ρύπων από τα πλοία»

«Η Ελλάδα συνέβαλε στην προώθηση ρεαλιστικών μέτρων για τη μείωση των αερίων εκπομπών από τα πλοία, ως συνεισφορά της ναυτιλίας στην παγκόσμια προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της επίτευξης των Στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων» επισημαίνει ο Φώτης Κουβέλης, με αφορμή την ολοκλήρωση των δεκαήμερων εργασιών στον ΙΜΟ επί σημαντικών θεμάτων που άπτονται της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και ιδίως της μείωσης των αερίων εκπομπών διοξειδίου του θείου και διοξειδίου του άνθρακα.

Σε δήλωσή του, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης αναφέρει πως «η Ελλάδα, ως αρχιπελαγική χώρα κι ως μεγάλη και υπεύθυνη ναυτιλιακή δύναμη, χαιρετίζει τα αποτελέσματα της 74ης Συνόδου της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ. Με σταθερό γνώμονα την προώθηση εύρωστων προτάσεων κι αποτελεσματικών λύσεων που διασφαλίζουν την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας ναυτιλίας, η Ελλάδα συνέβαλε, τόσο στο πλαίσιο του συντονισμού της Ε.Ε., όσο και κατά τις δεκαήμερες εντατικές εργασίες στον ΙΜΟ, με εποικοδομητικές προτάσεις, στην προώθηση του έργου του ΙΜΟ σε σειρά κρίσιμων θεμάτων».

Η 74η Σύνοδος της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) έλαβε χώρα στην έδρα του Οργανισμού στο Λονδίνο, από 13 έως 17 Μαΐου, με τη συμμετοχή περισσοτέρων των 150 κρατών μελών του Οργανισμού. Την εβδομάδα που προηγήθηκε της MEPC, πραγματοποιήθηκε η 5η Συνάντηση της Ομάδας Εργασίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία.

Η προσφάτως υιοθετηθείσα (2018) αρχική Στρατηγική του ΙΜΟ, η οποία συμπληρώνει τα υφιστάμενα τεχνικά και λειτουργικά μέτρα του Οργανισμού για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, προβλέπει, μεταξύ άλλων, μείωση κατά 50% των εκπομπών έως το 2050, σε σύγκριση με το 2008, με την προοπτική εξάλειψής τους το συντομότερο δυνατόν, καθώς και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 40% μέχρι το 2030, με στόχο περαιτέρω μείωση 70% έως το 2050.

Σύμφωνα με τον Φώτη Κουβέλη, η υλοποίηση της αρχικής στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία και η διασφάλιση από 01.01.2020 της διαθεσιμότητας και επάρκειας παγκοσμίως συμμορφούμενων και ασφαλών καυσίμων πλοίων αποτελούν κύριες ελληνικές προτεραιότητες ως προς τις εργασίες της MEPC.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα, «θέλοντας να υπογραμμίσει τη σπουδαιότητα των θεμάτων αυτών για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας», υπέβαλλε στη MEPC 74, είτε από κοινού με τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., είτε αυτοτελώς, σχετικά έγγραφα εργασίας.

Με βάση τα αποτελέσματα της Συνόδου, κατά τον υπουργό Ναυτιλίας, ως κύρια θέματα υψηλού ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, τα οποία αντανακλούν και τις προτεραιότητες της χώρας, θεωρούνται τα εξής:

-η υιοθέτηση σειράς οδηγιών του ΙΜΟ σχετικά με τη συνεπή εφαρμογή από τα πλοία του νέου ορίου (0,50%) ως προς τη περιεκτικότητα σε θείο των ναυτιλιακών καυσίμων από 01.01.2020, καθώς και οδηγιών προς τις Αρχές των ΚΜ στo πλαίσιο ελέγχου από τις αρχές λιμένα (PSC) για την ορθή αντιμετώπιση περιπτώσεων μη δυνατότητας εφοδιασμού των πλοίων με συμμορφούμενου τύπου καύσιμο,
-η υιοθέτηση οδηγιών του ΙΜΟ για περιπτώσεις βλάβης/δυσλειτουργίας του συστήματος καθαρισμού καυσαερίων που δύναται να χρησιμοποιεί ένα πλοίο εναλλακτικά της χρήσης καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο και
-η λήψη αποφάσεων αναφορικά με την υλοποίηση της Αρχικής Στρατηγικής του ΙΜΟ για τη μείωση των εκπομπών GHG από τα πλοία, σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα εργασιών αυτής, όπως η ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση, εκ των προτεινόμενων βραχυπροθέσμων μέτρων εφαρμογής, εκείνων που θα αναπτυχθούν περαιτέρω και η υιοθέτηση της διαδικασίας εκτίμησης των επιπτώσεων των μέτρων αυτών στα κράτη.

Τέλος υιοθετήθηκαν και οι όροι αναφοράς της 4η Μελέτης του ΙΜΟ για τις εκπομπές GHG από τη ναυτιλία.

ροη ειδησεων