Αρχική Κοινωνία «Πράσινο» για 1.060 μόνιμες προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων

«Πράσινο» για 1.060 μόνιμες προσλήψεις στον Δήμο Αθηναίων

Χίλιες εξήντα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αποφάσισε ότι θα χρειασθεί ο Δήμος Αθηναίων στην τετραετία 2020-2023, αποδεχόμενος ταυτόχρονα ότι οι πραγματικές ανάγκες είναι πολλαπλάσιες

Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε τη σχετική απόφαση θέτοντας σε εφαρµογή το σύστηµα πολυετούς προγραµµατισµού που αποφάσισε και νοµοθέτησε η κυβέρνηση δια του υπουργείου ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης.

Ο νόµος 4590/2019 προβλέπει ότι, εκτός από τον ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων, κάθε φορέας του ∆ηµοσίου οφείλει να καταρτίζει και έναν πολυετή προγραµµατισµό.

Με τον τρόπο αυτόν, µπορεί το ΑΣΕΠ να ρυθµίζει καλύτερα τις προκηρύξεις ώστε να µη βγαίνουν πολλές και συγκεντρώνονται κάθε φορά τόνοι δικαιολογητικών αλλά να βγαίνει µία κάθε χρόνο ή και κάθε δύο χρόνια.

ροη ειδησεων