Αρχική Επιστήμη Περιβάλλον Οι προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για αντίμετρα βιώσιμης αξιοποίησης του δημοσιονομικού χώρου

Οι προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων για αντίμετρα βιώσιμης αξιοποίησης του δημοσιονομικού χώρου

Με την αφορμή της κατάθεσης του προσχεδίου Προϋπολογισμού 2019 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Οικολόγοι Πράσινοι δημοσιοποιούν τις προτάσεις τους για βιώσιμα αντίμετρα αξιοποίησης του δημοσιονομικού χώρου.
Οι προτάσεις αυτές κατατέθηκαν στην Κυβέρνηση και στο Γραφείο Πρωθυπουργού την περασμένη εβδομάδα, στα πλαίσια συνάντησης που είχε αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Γραμματείας του κόμματος με τον Αντιπρόεδρο και Κυβερνητικό εκπρόσωπο κ. Δημήτρη Τζανακόπουλο και την Διευθύντρια του Γραφείου Πρωθυπουργού κ. Γιαννούλα Πεππέ.

Οι προτάσεις των Οικολόγων Πράσινων:

1. Αξιολογούνται ως θετικές τις εξαγγελίες για σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ και αλλαγή της δομής του φόρου. Ζητείται ο ΕΝΦΙΑ να γίνει πιο αναλογικός πιο δίκαιος, ελαφρύτερος για τα χαμηλά εισοδήματα. Αλλά και να ανασχεδιαστεί, ώστε να στηρίζει τη βιώσιμη παραγωγική ανασυγκρότηση: να έχει ως βασικά κριτήρια ελάφρυνσης την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, αλλά και την κοινωνική αξιοποίηση κενών κτιρίων και σχολαζουσών γαιών.:

2. Θεωρούνται θετικές οι παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό σύστημα με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης. Ζητείται να γίνουν πιο τολμηρές, ώστε δώσουν σοβαρά κίνητρα για πλήρη απασχόληση. Η στροφή από την επιδότηση της ανεργίας στην ενίσχυση της απασχόλησης θεωρείται επίσης κρίσιμη,

3. Ζητούνται ειδικά κίνητρα για τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά και τις ορεινές περιοχές, με στόχο και την επιστροφή των νέων και τη δημογραφική ανάκαμψη των περιοχών.

4. Για την Συνεταιριστική, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία: Θετική η κατάργηση του φόρου επιτηδεύματος για συνεταιρισμένους αγρότες, συνεταιρισμούς και ΚΟΙΝΣΕΠ. Ζητούνται επιπλέον θαρραλέα μέτρα για τη στήριξη των νέων μορφών συνεργατισμού. Προτείνεται να ενισχυθεί σημαντικά το Ταμείο ΚΑΛΟ αλλά και το ταμείο για τις Ενεργειακές Κοινότητες με πρόσθετους πόρους. Με στοχευμένη προτεραιότητα για την διείσδυση της ΚΑΛΟ:

στον πρωτογενή τομέα -αξιοποίηση σχολαζουσών γαιών,
τους καταναλωτικούς συνεταιρισμούς ,
την προστασία του περιβάλλοντος -την ανακύκλωση,
την ενεργειακή εξοικονόμηση και παραγωγή από ΑΠΕ, αλλά και
την εκπαίδευση -πολιτισμό
5. Προτείνεται σημαντική μείωση ΦΠΑ στον τομέα των επισκευών (έως και μηδενισμός), προκειμένου για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίαςκαι την ανόρθωση του κλάδου που παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα για την χώρα μας και την βιώσιμη έξοδο από την κρίση.

6. Ζητούμενο τέλος να ανοίξει η συζήτηση για το βασικό εγγυημένο εισόδημα, τόσο στη χώρα μας όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε μια πρώτη φάση οριζόντια για όλους τους νέους, χωρίς διακρίσεις και γραφειοκρατίες, δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

ροη ειδησεων