Από τις 21 Αυγούστου, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα βάλει τέλος στην κατ’ εξαίρεση χρηματοδότηση με εγγύηση κρατικά ομόλογα της Ελλάδας,  η οποία ισχύει για χώρες που ακολουθούν πρόγραμμα διάσωσης.

Η απόφαση αυτή ελήφθη εν όψει της εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα προσαρμογής στις 20 Αυγούστου.