Αρχική Κοινωνία Το υπ. Παιδείας θα επιλέξει 300 εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών

Το υπ. Παιδείας θα επιλέξει 300 εκπαιδευτικούς για τα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών

Αιτήσεις έως την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:00.

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων, τα οποία θα έχουν εξάμηνη διάρκεια και θα περιλαμβάνουν 380 διδακτικές ώρες (με Πρακτική Άσκηση ~30 ωρών), θα ακολουθηθεί ένα μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης που θα περιλαμβάνει δια ζώσης και σύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές συνεδρίες, καθώς και ασύγχρονες εξ αποστάσεως επιμορφωτικές δράσεις. Μετά την εκπαίδευσή τους και την επιτυχή συμμετοχή τους σε κατάλληλη διαδικασία πιστοποίησης, οι νέοι επιμορφωτές θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών Β’ επιπέδου ΤΠΕ, προκειμένου να παράσχουν επιμορφωτικό έργο στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης, καθώς και άλλων δράσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αφορούν στην αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη.

Οι νέοι επιμορφωτές θα προέρχονται κυρίως από τους «νεο-εισερχόμενους» στην επιμόρφωση κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικών (ξένων γλωσσών, φυσικής αγωγής, εκπαιδευτικών μηχανικών, καλλιτεχνικών κ.α.), ενώ για την συμπλήρωση γεωγραφικών κενών, προβλέπεται επίσης, ένας αριθμός νέων επιμορφωτών των «παλαιών» κλάδων (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικών επιστημών, πληροφορικής, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί).

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, στη διεύθυνση http://e-pimorfosi.cti.gr/mis, το αργότερο έως την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 και ώρα 16:00.

Λεπτομέρειες και τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αίτησης και τη διαδικασία επιλογής πατήστε http://e-pimorfosi.cti.gr -> επιλογή: «Υποστηρικτικές δομές» -> «Help Desk» για να υποβάλετε ηλεκτρονικά το ερώτημά σας στην Υπηρεσία Help Desk της Πράξης.

ροη ειδησεων